Ha most rendelsz, a csomag várható kiszállítása: 2024. február 23. • Szállítási díj: 990 Ft (Utánvét esetén: + 500 Ft)

Vevőszolgálat: +36302066206 | info@aranydiszkont.hu

Pénzvisszatérítés NyereményjátékVÁSÁRLÓI KÖZLEMÉNY

A játék befejezésre került 2016. május 31-el!

Tehát 2016. május 31-én éjfélig tudtátok regisztrálni vásárlásaitokat!

Sorsolás: 2016. június 15.


Júniusi nyerteseink:

100% pénzvisszatérítést nyert: Lévai Henrietta

50% pénzvisszatérítést nyert: Szilágyiné Tóth Zsuzsanna

25% pénzvisszatérítést nyert: Baranyi Tamás

Gratulálunk!
„Pénzvisszatérítés” elnevezésű nyereményjáték szabályzata


1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az AranyDiszkont Ékszerüzletet üzemeltető VIALE Kft. (1053 Budapest, Kálvin tér 1., Cégjegyzékszám: 01-09-674140, Adószám: 12393394-2-41), a továbbiakban "Szervező".
1.2. A Játék 2015. szeptember 01. napjától visszavonásig tart.
1.3. Jelen játékszabályzat a Játék időtartama alatt az AranyDiszkont Ékszerüzletben (1053 Budapest, Kálvin tér 1. szám) papír alapon, és a www.aranydiszkont.hu/penz-vissza oldalon elektronikusan írásban megtekinthető.
1.4. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék ideje alatt –a 2.5. pontban foglaltak szerint- bármilyen típusú ékszert vásároltak az AranyDiszkont Ékszerüzletben vagy az AranyDiszkont Webáruházban.
2.2. Az Ékszerüzletben történő vásárlás esetén a részvételhez a Játékosnak hiánytalanul ki kell töltenie a megvásárolt ékszerhez tartozó certifikátnak a Játékba való benevezésre vonatkozó részét. A Játékos a megfelelő rovat kitöltésével aláveti magát a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.
2.3. A Webáruházon történő vásárlás esetén a Játék sorsolásán részt venni kívánó személynek már az ékszer és a certifikát birtokában a www.aranydiszkont.hu/penz-vissza oldalon, az ott található nevezési lap hiánytalan kitöltésével és beküldésével nyílik lehetősége jelentkezni a Játékra.
A Játékos a nevezési lap kitöltésével szintén aláveti magát a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.
2.4. A Játékra jelentkezők között 3 havonta kerül sor a nyertesek kisorsolására. A sorsolás ideje –az adminisztrációs kötelezettségeket is figyelembe véve- mindig a harmadik hónapot követő hónap 15. napja.
2.5. Egy 3 hónapos periódus eltelte után újabb 3 hónapos időintervallum kezdődik, amelyben csak az adott időszakban vásárló Játékosok vehetnek részt. Azon személyek, akik az adott időtartam alatt többször is vásárolnak és neveznek a Játékra, nagyobb eséllyel vesznek részt a Játék sorsolásán, mivel az adataik többször is feltüntetésre kerülnek a sorsolásban résztvevő Játékosok sorában.


Vásárlás ideje
• Az Ékszerüzletben történő vásárlás esetén: azaz időpont, amikor a Játékos kifizeti az ékszer vételárát és egyúttal át is veszi azt a certifikáttal együtt.
• A Webáruházon történő, és az előzőektől eltérő minden más vásárlás típus esetén: azaz időpont, amikor a Játékos átveszi a részére megküldött ékszert és a hozzátartozó certifikátot, egyúttal legkésőbb ebben az időpontban ki is fizeti a termék vételárát.


A Játék 3 hónapos időszakos beosztása az alábbiak szerint alakul:
• Szeptember 01. és November 30. napja között
• December 01. és Február 29. napja között
• Március 01. és Május 31. napja között
• Június 01. és Augusztus 31. napja között

2.6. A nyertes Játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
2.7. Valótlan adatok közlése a Játékos kizárását vonja maga után.
2.8. A nyertes Játékosok részére a Szervező visszatéríti a megvásárolt ékszer 100, 50, illetve 25 százalékát.
2.9. Fontos figyelmeztetés:
2.9.1. Szervező a nyertest az általa megadott elektronikus levelezési címén, illetve telefonon értesíti nyereményével kapcsolatosan. Ezen túlmenően Szervező a nyertes nevét jogosult közzétenni a www.facebook.com/aranydiszkont oldalon is. Amennyiben
2.9.1.1. a Játékost nem lehet jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott módon és határidőn belül elérni, illetve
2.9.1.2. nem válaszol vagy jelentkezik az ott leírt módon és határidőn belül, vagy
2.9.1.3. a Játékos birtokában lévő certifikát adatai nem egyeznek a Szervező birtokában lévő certifikát másodpéldányának adataival,
2.9.1.4. továbbá a nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos
a nyereményre való jogosultságát elveszti.

3. Nyeremények és sorsolások

3.1. A nyeremények után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
3.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
3.3. A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.


4. Kizárás

4.1. A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni Szervezőnek és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.
4.2. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.


5. Nyertesek értesítése

5.1. A sorsolás eredményéről Szervező a Nyertes Játékosokat a regisztrációs lapon megadott e-mail címen, telefonszámon, illetve a www.facebook.com/aranydiszkont oldalon, az idővonalon közzétett bejegyzésen keresztül értesíti a sorsolást követő 24 órán belül.
5.2. Emellett Szervező a Nyertes Játékos(ok) nevét az www.aranydiszkont.hu oldalon is közzéteszi, és egyben tájékoztatja őket a további tennivalókról.
5.3. A Játékosnak a sorsolást és az értesítést követő 60 napig van lehetősége arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel és átvegye a Nyereményét.
5.4. Amennyiben a nyertest Szervező nem tudja elérni, illetve Játékos nem válaszol a fenti időtartamon belül, nyereményére elveszti jogát, az a (következő) Pótnyerteshez kerül.


6. Nyeremények átvétele

6.1. A nyereményeket Szervező postán kézbesíti, vagy átutalással teljesíti, illetve személyesen is átvehetőek az AranyDiszkont Ékszerüzletben.
6.2. A határidő leteltéig át nem vett nyereményre a (következő) Pótnyertes szerez jogot.


7. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

7.1. A sorsolásokon a Szervező valamennyi, a Játékban felajánlott nyereményre vonatkozóan 1 Nyertes Játékost sorsol ki. Szervező a nyereményekre vonatkozóan nyereményenként 1 Pótnyertest sorsol az összes szabályos résztvevő közül abban az esetben, ha az eredeti nyertes általi átvétel meghiúsul.
7.2. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
7.3. A Pótnyerteseket a Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
7.4. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyeremény átadásának feltételeit rögzítő átvételi elismervényt, a Szervező úgy tekinti, lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
7.5. A Pótnyertes tekintetében az eredeti Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak.


8. Adózás, bejelentési kötelezettségek

8.1. A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A Nyertes köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel.
8.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
8.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás, és nem minősül szerencsejátéknak.


9. Adatkezelés

9.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
9.2. A játékban résztvevők ezen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a VIALE Kft. (AranyDiszkont Ékszerüzlet és WebÁruház) részükre marketingtartalmú e-mail üzeneteket, vagy postai leveleket küldjenek. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékot követően a játékosnak külön kell rendelkeznie a felsorolt cég felé.
9.3. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét (településnevet) Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.
9.4. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
9.5. Szervező az aranydiszkont.hu weboldalon fellelhető Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
9.6. A díjkiosztás lehet nyilvános esemény.
9.7. Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak személyes adataik kezeléshez, különösen:
9.7.1. hogy Szervező Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, döntéséről írásban tett nyilatkozattal kell Szervezőt tájékoztatnia.
9.7.2. nevük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a nyeremény átvételét követő 6 hónapon belül, Magyarországon).


10. Vegyes rendelkezések

10.1. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10-2:18.§ szakaszai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával.
10.2. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
10.3. Szervező a nyereménytárgyak esetleges hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyereménytárgyak esetleges hibáiért minden egyéb esetben azok szállítóit terheli a felelősség, minden problémával hozzájuk kell fordulni.
10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
10.5. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.