Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vevőszolgálat: +36302066206 | info@aranydiszkont.hu

Karikagyűrű Kupon Nyereményjáték

 

Ez a nyereményjátékunk lezárult, köszönjünk, hogy velünk játszottatok!

Nyerd meg TE a 20.000 Ft-os karikagyűrű kupont!

Regisztrálj a játékba az alábbi űrlap segítségével, és figyeld a nyertesek névsorát!

 

Ha most regisztrálsz, még 1 LEHETŐSÉGED VAN megnyerni a 20.000 Ft-os karikagyűrű kupont!

2016. június 1-ig még 1 NYERTES kerül kisorsolásra!

Összesen 7 db 20.000 Ft-os KARIKAGYŰRŰ KUPON vár arra, hogy megnyerd!

A kupon 20.000 Ft kedvezményt biztosít 80.000 Ft feletti karikagyűrű vásárlás esetén.

 
Nyereményjátékunkkal találkozhattál az Esküvői Kézikönyvben is...Sorsolások:

2015. december 1.
Nyertes: Lutor Attiláné (Zalakomár)

2016. január 1.
Nyertes: Dr. Morvai Dóra (Gyöngyöshalász)

2016. február 1.
Nyertes: Bognár Istvánné (Tar)

2016. március 1.
Nyertes: Garbacz Dávid (Veszprém)

2016. április 1.
Nyertes: Rosta Zsuzsanna (Budapest)

2016. május 1.
Nyertes: Szabó Gyula Zsolt (Földes)

2016. június 1.
Nyertes: Stumpfel Dóra (Abda)Karikagyűrű Kupon Nyereményjáték szabályzat

 


1. Játék szervezője és a játék rövid leírása

1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője aranydiszkont.hu-t üzemeltető Viale Kft. (1053 Budapest, Kálvin tér 1., Cégjegyzékszám: 01 09 674140, Adószám: 12393394-2-41), a továbbiakban "Szervező".
1.2. A Játék 2015. november 09. és 2016. május 31. 23:59 óra között tart.
1.3. Jelen játékszabályzat a Játék időtartama alatt a www.aranydiszkont.hu/ek-jatek címen érhető el, Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
1.4. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban természetes személyek vehetnek részt. A részvétel ingyenes.
2.2. A Játékos a sorsolásokon való részvételhez a Játék ideje alatt a www.aranydiszkont.hu/ek-jatek oldalon található űrlap kitöltésével tud jelentkezni. Egy Játékos csupán egyszer regisztrálhat. A nyeremények a Játék ideje alatt minden hónap 1. napján kerülnek kisorsolásra. A regisztrált Játékos a jelentkezését követő minden sorsoláson részt vesz. Játékos az űrlap kitöltésével aláveti magát jelen Játékszabályzatban foglaltaknak.
2.3. A nyertes Játékos által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.
2.4. Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után.
2.5. Fontos figyelmeztetés:
2.5.1. Szervező a nyertest a www.aranydiszkont.hu/ek-jatek, illetve a www.facebook.com/aranydiszkont oldalon, illetve a megadott e-mail címen értesíti nyereményével kapcsolatosan. Amennyiben
2.5.1.1. a Játékost nem lehet jelen Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott módon és határidőn belül elérni, illetve
2.5.1.2. nem válaszol vagy jelentkezik az ott leírt módon és határidőn belül, vagy
2.5.1.3. a személyes átvételhez bemutatott okirataival nem egyezik a telefonos adategyeztetés során megadott név vagy lakcím (településnév),
2.5.1.4. továbbá a nem elérhető illetve nem valós adatokat megadó Játékos
a nyereményre való jogosultságát elveszti.
2.6. A Játékosok egyebekben kötelesek Szervező www.aranydiszkont.hu oldalon található Általános Szolgáltatási Feltételeit (ÁSZF) betartani.

3. Nyeremények és sorsolások

3.1. A felajánlott nyeremények készpénzre nem válthatók, és csak 80.000 Ft feletti karikagyűrű vásárlás esetén használhatók fel. A nyeremények után fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.
3.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.
3.3. A nyertesek és pótnyertesek sorsolása számítógépes program segítségével történik.
3.4. A nyeremények 2016.12.31. napjáig felhasználhatóak.


4. Kizárás

4.1. Az Aranydiszkont.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsolásokon. Amennyiben az ÁSZF vagy a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni.
4.2. A Szervező, valamint a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt a nyereményjátékban játékosként. Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek.

5. Nyertesek értesítése

5.1. A sorsolás eredményéről Szervező a Nyertes Játékosokat a, Facebook üzenetben (idővonalon közzétett post-on keresztül), illetve a megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 24 órán belül.
5.2. Emellett Szervező a Nyertes Játékosok nevét a www.aranydiszkont.hu/ek-jatek oldalon is közzéteszi, és egyben tájékoztatja őket a további tennivalókról.
5.3. A Játékosnak a sorsolást és az értesítést követő 60 napig van lehetősége arra, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel és átvegye a Nyereményét.
5.4. Amennyiben a nyertest Szervező nem tudja elérni, illetve Játékos nem válaszol a fenti időtartamon belül, nyereményére elveszti jogát, az a (következő) Pótnyerteshez kerül.

6. Nyeremények átvétele

6.1. A nyereményeket Szervező postán vagy futárral kézbesíti, illetve biztosítja a személyes átvétel lehetőségét is.
6.2. A határidő leteltéig át nem vett nyereményre a (következő) Pótnyertes szerez jogot.

7. Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

7.1. A sorsolásokon Szervező valamennyi, a Játékban felajánlott nyereményre vonatkozóan 1 Nyertes Játékost sorsol ki. Szervező a nyereményekre vonatkozóan nyereményenként 1 Pótnyertest sorsol az összes szabályos résztvevő közül abban az esetben, ha az eredeti nyertes általi átvétel meghiúsul. A sorsolás során a kisorsolásra került Nyertes Játékos illetve Pótjátékos adatai rögzítésre és nyilvántartásba kerülnek, amíg a nyeremények átadásra nem kerülnek.
7.2. A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.
7.3. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak valamely nyereményre.
7.4. Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyeremény átadásának feltételeit rögzítő átvételi elismervényt, Szervező úgy tekinti, lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.
7.5. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat vagy az Általános Szolgáltatási Feltételeket és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.
7.6. A Pótnyertes tekintetében egyebekben az eredeti Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak.

8. Adózás, bejelentési kötelezettségek

8.1. A nyeremények után fizetendő adót Szervező fizeti. A Nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
8.2. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
8.3. Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

9. Adatkezelés

9.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
9.2. A játékban résztvevők ezen részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a VIALE Kft. (AranyDiszkont WebÁruház) részükre marketingtartalmú e-mail üzeneteket, vagy postai leveleket küldjenek. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékot követően a játékosnak külön kell rendelkeznie a felsorolt cég felé.
9.3. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt nevét és lakóhelyét (településnevet) Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.
9.4. Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
9.5. Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.
9.6. A díjkiosztás lehet nyilvános esemény.
9.7. Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak személyes adataik kezeléshez, különösen:
9.7.1. hogy Szervező Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása, valamint tájékoztatás céljára a jövőben is díjmentesen és minden további hozzájárulás nélkül felhasználja. Játékosok tudomásul veszik, hogy adataiknak a fenti módon történő nyilvántartásához és felhasználásához való hozzájárulásuk önkéntes és bármikor kérhetik adataik törlését a nyilvántartásból. Amennyiben Játékos úgy dönt, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, döntéséről, írásban tett nyilatkozattal kell Szervezőt tájékoztatnia.
9.7.2. nevük nyilvánosságra hozatalához (tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban), továbbá hogy felkérés esetén rendelkezésre állnak médiainterjú céljából (a nyeremény átvételét követő 6 hónapon belül, Magyarországon).

10. Vegyes rendelkezések

10.1. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyeremény átvételével kapcsolatban az arra jogosult személy (képviselő) írásban tesz nyilatkozatot. A nyilatkozattételre jogosult személy megállapítása a Ptk. 2:10-2:18.§ szakaszai szerint történik. Ilyen nyilatkozat hiányában a Játékos elveszti jogosultságát a nyereményre az átvételi határidő elmúltával.
10.2. Szervező ilyen irányú kérése esetén Játékosoknak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük.
10.3. Szervező a nyereménytárgyak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyereménytárgyak hibáiért minden egyéb esetben azok szállítóit terheli a felelősség, minden problémával hozzájuk kell fordulni.
10.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
10.5. Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
10.6. Jelen Nyereményjáték a Facebook működtetőitől teljesen független, kizárólag a Szervező érdekkörében felmerülő esemény.